Filosofisch café Doesburg in Het Arsenaal 1309

Tijdens een filosofisch café onderzoeken we gezamenlijk een fundamentele of filosofische vraag.
Het gaat om een onderwerp dat ons op dát moment bezighoudt.
Tijdens het gesprek gelden de socratische regels.
Het streven is om tot een gedeelde oplossing te komen.

Een filosofisch café biedt altijd een verrijkt inzicht !


Iedere 2e maandag van de maand

Levenskunst

Zoals je wellicht weet, stond filosofie in de begindagen van de filosofie in Griekenland voor de zoektocht naar het goede leven. Hoe zorg je voor jezelf zodat je geluk ervaart en tegelijkertijd: wat kun je doen om de samenleving gelukkiger te maken?
Sinds een aantal decennia zijn deze vragen weer actueel geworden. Immers, we moeten het nu doen zonder regels van boven (van de kerk of de politieke zuilen). En ook 'de waarheid' is niet zonder meer te achterhalen. Dat biedt een hoop vrijheid. Tegelijkertijd kan te veel vrijheid ook bedreigend zijn. Want hoe weet je nu nog wat 'goed' is?


Programma Filosofisch café Doesburg

Om te beginnen kiezen we gezamenlijk een gespreksonderwerp. Daarna gaan we hierover met elkaar in gesprek.

19.00 inloop
19.30 Inleiding over het thema en de vorm van het filosofisch gesprek
± 19.45 Filosofisch gesprek
± 21.45 Einde gesprek
Daarna: Nazit (optie)

Deelname: € 5,00

Klik hier om je aan te melden. Dat is mogelijk tot de zaterdag direct vóór het filocafé, uiterlijk 15.00 uur.

Het Filosofisch café gaat door als er meer dan 4 deelnemers zijn.
Iedereen die zich aangemeld heeft, krijgt bericht of het wel/niet doorgaat.


Lokatie

Het Arsenaal 1309
- de Sociëteit -
Kloosterstraat 15
6981 CC Doesburg


Voor in uw agenda

Het filosofisch café is er iedere tweede maandag van de maand - met uitzondering van juni 2019, dan is het vanwege Pinksteren op de 3e maandag, 17 juni.
Bijzonderheden en aanmeld-opties worden een week vóór ieder filosofisch café doorgegeven via onze Infobrief.


Klik hier als je wilt aanmelden voor de Infobrief. Onze Infobrief verschijnt niet vaker dan 1 x per maand. Het voordeel: je bent als eerste op de hoogte.
© 2019 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz
Stacks Image 294
Stacks Image 290
© 2019 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz