Gespreksgroep levensvragen - Amsterdam

Gespreksgroep Levensvragen - Amsterdam


Deze gespreksgroep biedt ruimte voor reflectie en bezinning over 'levensvragen'.

'Levensvragen'


'Levensvragen' is een ruim begrip, je kunt bijvoorbeeld denken aan vragen zoals:
- Wat geeft mijn leven betekenis?
- Wat was belangrijk, en wat is nu nog belangrijk in mijn leven?
- Herken ik hedendaagse ontwikkelingen uit vroeger dagen? Zie ik overeenkomsten, of vooral verschillen?

Als je ouder wordt, komen ook de 'Grote Levensvragen' meer in beeld.
- Hoe heb ik geleefd?
- Wat mag of kan ik nog verwachten?
- Hoe ga ik om met het onvermijdelijke einde van mijn leven?

Er kunnen ook heel andere, meer lichtvoetige vragen aan bod komen.

De kern is, dat het gaat om vragen die jou en je mede-deelnemers diepgaand bezig houden. Het gaat om essentiële kwesties die nu spelen of voor jou van groot belang zijn.

De gespreksgroep stelt steeds in onderling overleg vast wat de gespreksonderwerpen of vragen zijn, die aan bod komen.

We bespreken de onderwerpen op een filosofische manier. In principe volgen we de structuur van een klassiek socratisch gesprek. Andere gespreks- en onderzoeksvormen zijn mogelijk (o.a. contemplatieve dialoog).

Samenstelling groep


Het initiatief voor deze Gespreksgroep Amsterdam is genomen door Tanja Isabelle Secreve. Zij leidt o.a. het Mudra Cursuscentrum.

De Gespreksgroep Levensvragen Amsterdam bestaat in beginsel uit een vaste groep deelnemers.
Een bijeenkomst gaat door als er minimaal 6 mensen komen. Er kunnen steeds maximaal 8 deelnemers meedoen.


Van tevoren aanmelden is in alle gevallen verplicht!


Vaste gespreksleider ben ik, drs. Peter Schmitz van Denkkracht.nl.


Praktische info


Bijeenkomsten: de frequentie en de data voor de bijeenkomsten worden op een kennismakingsbijeenkomst in onderling overleg vastgesteld.
Voorkeursdagen zijn op dit moment vrijdag-avond, zondag-ochtend en zondag-middag.
Meld je hier aan voor de kennismakingsbijeenkomst.

Deelname: € 12,50 per persoon per bijeenkomst. (De kennismakingsbijeenkomst is op basis van vrijwillige bijdrage!)

Je tekent bij voorkeur in voor een heel seizoen (september 2020 - mei 2021).

Betaling via de Winkel per bijeenkomst, of ineens voor het hele seizoen (abonnement). Je ontvangt per bestelling een factuur annex bewijs van deelname.


Vakantie:
juni tot en met augustus 2021.


Lokatie


Alle bijeenkomsten vinden plaats op een privé-adres in de binnenstad van Amsterdam.Aanmelden

Je kunt je hieronder aanmelden voor de kennismakingsbijeenkomst op zondag 6 september, van 14.00 tot 16.00 u. Of stel een vraag over de opzet van de gespreksgroep.

Voor aanvullende informatie:
mail met Tanja Isabelle Secreve.

N.B. Het adres van de bijeenkomst ontvang je na aanmelding!


Meld je aan:


Image
© 2020 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: