Gespreksgroep levensvragen - Zevenaar

Gespreksgroep Levensvragen - Zevenaar


Deze gespreksgroep biedt ruimte voor reflectie en bezinning over 'levensvragen', ofwel vragen over zingeving.

'Levensvragen'


'Levensvragen' is een ruim begrip, je kunt bijvoorbeeld denken aan vragen zoals:
- Wat geeft mijn leven betekenis?
- Wat vind ik nu belangrijk?
- Welke keuze moet ik maken?
Levensvragen zijn vragen over zingeving.

Als je ouder wordt, komen ook de 'Grote Levensvragen' meer in beeld.
- Hoe heb ik geleefd?
- Wat mag of kan ik nog verwachten?
- Hoe ga ik om met het onvermijdelijke einde van mijn leven?

Er kunnen ook heel andere, meer lichtvoetige vragen aan bod komen.

De kern is, dat het gaat om vragen die jou en je mede-deelnemers diepgaand bezig houden. Het gaat om essentiële kwesties die nu spelen of voor jou van groot belang zijn.

De gespreksgroep stelt steeds in onderling overleg vast wat de gespreksonderwerpen of vragen zijn, die aan bod komen.

We bespreken de onderwerpen op een filosofische manier. In het nieuwe seizoen beginnen we iedere bijeenkomst met een oefening rond een aspect van het filosofisch gesprek. Daarna gaan we in gesprek over wat er op dat moment speelt bij een of meer deelnemers. Dat doen we afwisselend in verschillende gespreksvormen. Denk aan de socratische dialoog, de contemplatie, enzovoorts.

Praktische info


Lokatie
Cultuurfabriek
Kerkstraat 27
Zevenaar

Bijeenkomsten in principe op de eerste maandag van de maand, van 13.30 tot 15.30, zie data.

Deelnemen
Aanmelden is niet meer mogelijk voor het seizoen 2021-2022.

Data:
4 oktober 2021
1 november
6 december
10 januari 2022 !
7 februari
7 maart
4 april
9 mei !
13 juni !
© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: