Cursus: De juiste keuze! De dilemma's van de moderne burger

De juiste keuze

CursusIn de nieuwe cursus 'De juiste keuze' lezen we gezamenlijk het boek 'Rechtvaardigheid' van Michael J. Sandel. Met dat boek als leidraad onderzoeken we de belangrijkste dilemma's waar we als moderne burger mee geconfronteerd worden.

Filosofische kennis is absoluut niet noodzakelijk om met succes mee te doen aan 'Wat is de juiste keuze?'

Hedendaagse dilemma's

'Rechtvaardigheid' is een boek van de wereldwijd spraakmakende Harvard-filosoof, Michael J. Sandel. In het boek bespreekt hij vragen als:
  • Kan het verkeerd zijn om de waarheid te spreken?
  • Mag je nooit discrimineren?
  • Wat zijn de morele grenzen van onze economie?
  • Hoe gaan we om met immigratie?

Het gaat over vragen bij gebeurtenissen waarover we dagelijks in de krant lezen. En waar je als betrokken burger graag een duidelijk standpunt over zou willen innemen.

In zijn overwegingen onderzoekt Sandel de bruikbaarheid van de antwoorden die uit de grote ethische stromingen zijn gekomen. In de woorden van Uitgeverij Ten Have:
"In een tijdperk waarin de vaste vormen van tradities zijn verdwenen, blijkt het lastig een moreel kompas te vinden. Rechtvaardigheid vormt echter sinds verschijning een krachtige gids bij het maken van de juiste morele keuze. Sandel toont hoe denkers zoals Aristoteles, Kant en Rawls ons helpen met hedendaagse maatschappelijke kwesties. Dit doet Sandel met zijn kenmerkende heldere stijl en treffende voorbeelden."


Inhoud van de lessen

We lezen dit boek van Sandel gezamenlijk. In de les krijg je waar nodig aanvullende info over de in het boek besproken filosofen.

We zullen zeker ook enkele videofragmenten bekijken van Sandel
himself. Zijn colleges op Harvard zijn befaamd, in Nederland heeft hij een serie gemaakt bij de Humanistische omroep, waarin een groep mensen met elkaar in gesprek gaat over actuele dilemma's (What is the right thing to do?).

Waar nodig (en mogelijk) zullen we ook fragmenten lezen en bespreken uit andere boeken.

Rode draad in alle lessen: wat denken we eigenlijk zelf over al deze kwesties? En wat zijn daarbij onze argumenten?

Door deze cursus wordt je inzicht in allerlei kwesties verdiept, en zul je nog kritischer leren denken. Niet alleen over de besproken kwesties, maar ook over jezelf. En is dat niet het doel van levenskunst / filosofie?


De recensie over dit boek in Trouw was lovend: ‘Michael Sandel beschikt in Rechtvaardigheid over het bewonderenswaardig talent om moderne, ingewikkelde ethische problemen uit te leggen aan de hand van wat filosofen daar ooit over hebben geschreven.’


Praktische info
Deze cursus wordt wellicht vanaf september 2021 opnieuw aangeboden.Stacks Image 290
Stacks Image 292
© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: