Leesgroep Levinas | Denkkracht.nl

Leesgroep Levinas

Levinas stelt dat ik door de aanwezigheid van een Ander tot ethisch handelen wordt gedwongen. De Ander doet een beroep mij, alleen al door het feit dat hij tegenover mij staat en mij aankijkt. Zonder de Ander hoef ik niet na te denken over de juistheid van wat ik doe.

Een dramatisch voorbeeld van wat zijn visie zou kunnen behelzen vindt plaats tijdens een schietpartij op een middelbare school ergens in Duitsland. Een scholier heeft met een zwaar wapen al zo'n 16 mede-leerlingen en docenten gedood, en staat nu tegenover een mogelijk volgend slachtoffer. In plaats van dat deze docent wegduikt, blijft hij rechtop staan tegenover de schutter, en roept steeds: "Kijk mij aan! Kijk mij aan!" Om een of andere reden doet die jongen dat tenslotte, en laat vervolgens zijn wapen zakken zodat hij kan worden overmeesterd.


De ander centraal


Levinas is de filosoof die de Ander tot de bron van zijn denken heeft gemaakt. In tegenstelling tot de gangbare Westerse filosofie, die het 'ik' centraal stelt. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is Descartes met zijn Cogito ergo sum.

Levinas heeft veel geschreven, maar is voor een niet-filosofisch geschoolde lezer moeilijk te volgen. Zoals alle filosofen gaat hij in discussie met zijn voorgangers. Levinas levert echter alleen zijn kritiek, zonder eerst uit te leggen wat een voorganger heeft gezegd of bedoeld. Hij veronderstelt dat de lezer dat allemaal al weet.

Enkele thema's die Levinas aan de orde stelt:
- verantwoordelijkheid
- de vreemdeling
- vrijheid
- kwetsbaarheid
- ethisch handelen.


Tijd als kwetsbaarheid


In de leesgroep beginnen we eerst met een boek dat *over* de filosofie van Levinas gaat. "Tijd als kwetsbaarheid, in de filosofie van Levinas" van Jan Keij. Jan Keij is een van de weinigen in Nederland die Levinas doorgronden. Over diens filosofie heeft hij zowel een korte introductie geschreven ("Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld"), als een dikke allesomvattende pil ("De filosofie van Emmanuel Levinas. In haar samenhang verklaard voor iedereen").

Het gekozen boek is pas dit jaar verschenen en behandelt de filosofie van Levinas vanuit de vraag naar wat tijd is. Op zich al een interessante filosofische kwestie. Volgens Keij kunnen we met die vraag de complete filosofie van Levinas inzichtelijk maken. We zullen zien!


Praktisch


De leesgroep start in week 44, en zal 8 bijeenkomsten in beslag nemen.

De kosten bedragen € 90,00 incl BTW, koffie/thee en aanvullende teksten.
Het boek dient apart te worden aangeschaft en kost € 27,90.

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij:
Denkkracht.nl
Buitensingel 2 D
6955 BM Ellecom

Er is plek voor maximaal 8 deelnemers. De leesgroep is in principe reeds volgeboekt. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4) start een tweede groep.

Meld je aan voor de wachtlijst via het Contactformulier


De Leesgroep Levinas is volgeboekt.

Mocht je interesse hebben, meld je dan
via het formulier. Je wordt vervolgens op een wachtlijst gezet. Bij voldoende aanmeldingen (meer dan 4) start ik een tweede Leesgroep.
© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: