Leesgroep Levinas | Denkkracht.nl

Leesgroep Levinas

Levinas stelt dat ik door de aanwezigheid van een Ander tot ethisch handelen wordt gedwongen. De Ander doet een beroep mij, alleen al door het feit dat hij tegenover mij staat en mij aankijkt. Zonder de Ander hoef ik niet na te denken over de juistheid van wat ik doe.

Een dramatisch voorbeeld van wat zijn visie zou kunnen behelzen vindt plaats tijdens een schietpartij op een middelbare school ergens in Duitsland. Een scholier heeft met een zwaar wapen al zo'n 16 mede-leerlingen en docenten gedood, en staat nu tegenover een mogelijk volgend slachtoffer. In plaats van dat deze docent wegduikt, blijft hij rechtop staan tegenover de schutter, en roept steeds: "Kijk mij aan! Kijk mij aan!" Om een of andere reden doet die jongen dat tenslotte, en laat vervolgens zijn wapen zakken zodat hij kan worden overmeesterd.


De ander centraal


Levinas is de filosoof die de Ander tot de bron van zijn denken heeft gemaakt. In tegenstelling tot de gangbare Westerse filosofie, die het 'ik' centraal stelt. Het voorbeeld bij uitstek daarvan is Descartes met zijn Cogito ergo sum.

Levinas heeft veel geschreven, maar is voor een niet-filosofisch geschoolde lezer moeilijk te volgen. Zoals alle filosofen gaat hij in discussie met zijn voorgangers. Levinas levert echter alleen zijn kritiek, zonder eerst uit te leggen wat een voorganger heeft gezegd of bedoeld. Hij veronderstelt dat de lezer dat allemaal al weet.

Enkele thema's die Levinas aan de orde stelt:
- verantwoordelijkheid
- de vreemdeling
- vrijheid
- kwetsbaarheid
- ethisch handelen.


Tijd als kwetsbaarheid


In de leesgroep beginnen we eerst met een boek dat *over* de filosofie van Levinas gaat. "Tijd als kwetsbaarheid, in de filosofie van Levinas" van Jan Keij. Jan Keij is een van de weinigen in Nederland die Levinas doorgronden. Over diens filosofie heeft hij zowel een korte introductie geschreven ("Eenvoudig gezegd: Levinas. Een nieuwe blik op mens en wereld"), als een dikke allesomvattende pil ("De filosofie van Emmanuel Levinas. In haar samenhang verklaard voor iedereen").

Het gekozen boek is pas dit jaar verschenen en behandelt de filosofie van Levinas vanuit de vraag naar wat tijd is. Op zich al een interessante filosofische kwestie. Volgens Keij kunnen we met die vraag de complete filosofie van Levinas inzichtelijk maken. We zullen zien!


Introductie-bijeenkomst


Zie hiernaast!


Praktisch


De Introductie is gratis.

De leesgroep zal 8 bijeenkomsten in beslag nemen. De kosten bedragen € 90,00 incl BTW, koffie/thee en aanvullende teksten.
Het boek dient apart te worden aangeschaft en kost € 27,90. Bij voldoende deelnemers kan het wellicht gezamenlijk met korting worden besteld.

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij:
Denkkracht.nl
Buitensingel 2 D
6955 BM Ellecom

Er is plek voor maximaal 7 deelnemers. We starten met minimaal 4 deelnemers.

Aanmelden voor de leesgroep: klik!


De Introductie-bijeenkomst biedt op dit moment nog ruimte aan twee deelnemers.

De Leesgroep Levinas is
in principe volgeboekt, maar wellicht vallen er mensen af.

Dus als je je aanmeldt via het formulier, word je op een wachtlijst gezet. Bij voldoende aanmeldingen start ik een tweede Leesgroep.

Introductie-bijeenkomst


Voorafgaand aan de start van de leesgroep organiseert Denkkracht.nl een Introductie op
vrijdag 22 oktober, van 13.30 tot ± 14.30.

Peter zal toelichten hoe we aan het werk gaan in deze studieclub, en iets vertellen over het boek dat we gaan bestuderen. Je kunt daarna besluiten om wel of niet mee te gaan lezen.

We kiezen dan ook de meest geschikte tijd voor de overige bijeenkomsten (in beginsel dinsdag morgen, maar het kan ook 's avonds of in de middag; ook op een andere dag). Het streven is om tweewekelijks bij elkaar te komen.

Meld je aan voor deze Introductie.

Inschrijven voor deelname aan de leesgroep doe je apart, in de winkel.
© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: