No search results found.
    Error 22: Search database not found.
Sitemap Source: ../../sitemap.xml

Database Creation
Click to create a datafile of your public webpages and their meta data. Depending on the size and speed of your website, it can sometimes take several minutes for rebuilding of the search database to complete. The web browser might display 'loading' or 'waiting for' in the browser status bar. Please be patient and allow this process to complete! Once completed successfully, you should see a green success message shown in the console box below. If there was a problem with building the search database, a red error message may get displayed instead. Reload this webpage to hide the admin panel and to test your search box.
This webpage uses the free demo version of RapidSearch Live Demo v1.0.0
Filosofisch gesprek 70+ *

Het grote voordeel van oud zijn is dat je ver kunt terugkijken. Terwijl je verlost bent van veel verplichtingen, zoals bijvoorbeeld werken, en zorgen voor je kinderen. Je hebt in principe meer tijd voor jezelf.

Tijd misschien ook om na te denken, te reflecteren. Over hoe je geleefd hebt, over wat je allemaal nog wilt doen.

Wat was belangrijk, wat is nu nog belangrijk? Herken je hedendaagse ontwikkelingen uit vroeger dagen? Zie je overeenkomsten, of vooral verschillen? Wat zou jouw advies zijn aan de jongeren van nu?

Ouder worden roept ook de grote levensvragen op. Hoe heb ik geleefd? Wat mag of kan ik nog verwachten? Hoe ga ik om met het onvermijdelijke einde van mijn leven?

In de reeks Filosofisch gesprek 70+ kunnen al dit soort vragen aan bod komen.
Per bijeenkomst doet de gespreksleider een voorstel over het te bespreken thema. Waarna we gezamenlijk het definitieve gespreksonderwerp vaststellen.

Gespreksleider is drs. Peter Schmitz.

Dinsdagochtend in de Dierense Toren *

In vijf bijeenkomsten op dinsdag in de Dierense Toren zullen we dit soort vragen op een filosofische manier onderzoeken.

9.45 inloop: koffie, thee
10.00 Inleiding over het thema en het filosofisch gesprek
± 10.15 Filosofisch gesprek
± 12.00 Einde

Deelname: € 25,00 voor alle 5 de bijeenkomsten
- koffie en thee zijn gratis.
Je kunt contant of per bank betalen.

Je schrijft je in voor alle 5 de bijeenkomsten. Mocht je een keer niet kunnen, is dat geen probleem. Echter, er wordt dan geen restitutie gegeven op de bijdrage voor de deelname.

De reeks Filosofisch gesprek 70+ gaat door bij minimaal 6 aanmeldingen. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen.
Iedereen die zich aangemeld heeft, krijgt bericht of het wel/niet doorgaat.

Aanmelden kan tot 22 oktober, 18.00 uur.

Klik hier om je aan te melden.


Lokatie
We houden het gesprek in de prachtig verbouwde Dierense Toren.

Dierense Toren
Hogestraat 12
6953 AS Dieren (Zuid)

Data

Dinsdag, om de twee weken.
23 oktober
6, 20 november
4, 18 december


* Een vergelijkbare reeks filosofische gesprekken kan ook intern bij andere organisaties worden georganiseerd, bijvoorbeeld in een activiteitencentrum of verzorgingshuis. Neem voor de mogelijkheden en voorwaarden contact op met Peter Schmitz.


Klik hier als je wilt aanmelden voor de Infobrief. Onze Infobrief verschijnt niet vaker dan 1 x per maand. Het voordeel: je bent als eerste op de hoogte.
© 2018 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz
Stacks Image 290
Stacks Image 294
Stacks Image 292