Denkkracht.nl - filosofische spellen om diepgaand in gesprek te gaan

Filosofische spellen

Speel een filosofisch spel om je leven te verrijken

Samen filosoferen kan heel goed aan de hand van een filosofisch spel.
Een spel kent regels en een doel. Daardoor krijgt een gesprek als vanzelf een bepaalde structuur. En komt iedereen in gelijke mate aanbod.
Net zoals bij onze andere cursussen gaat het ook hier om verdieping van en inspiratie voor je eigen denken. Je perspectief wordt verruimd. Het verrijkt je leven.

We bieden in de eerste helft van 2024 twee cursussen c.q. filosofische spellen aan:
- het levensvisiespel Ken je zelf, waarin je op zoek gaat naar een antwoord op een vraag die bij jou leeft ;
- het dialoogspel Tussen Zon en Maan, over ervaringen die je leven hebben veranderd.

Gedetailleerde info volgt in december.

Een filosofisch spel is een bijzondere manier om diepgaand met elkaar in gesprek te gaan
Levensvisiespel Ken je zelf

Image
Image
Image

"Wat is nú wijsheid?" De kreet die we slaken als we even niet meer weten wat te doen. We staan met de handen in het haar. Ons innerlijke kompas geeft even geen duidelijke richting aan. In het Levensvisiespel Ken jezelf versterk je die innerlijke wijsheid.

Je start een denkbeeldige reis met een filosofisch raadsel. Jouw ideeën en het lot bepalen de route. Uiteindelijk formuleer je jouw antwoord op dit raadsel. Ondertussen ben je gevoed door reflecties op je eigen levenservaringen en de verhalen van de andere deelnemers. Het spel is verrijkt met verschillende schrijfopdrachten. Al reizende kom je in contact met de grote filosofische stromingen en krijg je inspiratie aangereikt vanuit diverse mythen. Na de reis sta je net wat zekerder in de wereld.

Bij voldoende belangstelling (minimaal 4 deelnemers) start begin 2024 een groep in Ellecom. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, vul dan het formulier hieronder in.
Dialoogspel Tussen Zon en Maan

Stacks Image 499
Image

Het dialoogspel Tussen Zon en Maan is ontwikkeld om op een openhartige manier met elkaar te praten over zogenaamde contrastervaringen.

Een contrastervaring is een gebeurtenis die jouw leven voor korte of lange duur ontregelde. Misschien zelfs tot op heden. Dat kan zowel een positief of negatief karakter hebben. In het dialoogspel 'Tussen Zon en Maan' onderzoeken we gezamenlijk wat de betekenis is van dergelijke ervaringen. Wat kunnen we ervan leren? Hoe geven we er woorden aan?

Het spel is ontwikkeld door Christa Anbeek, hoogleraar theologie VU, die in korte tijd zelf geconfronteerd werd met het verlies van dierbaren.

Deelname aan deze dialooggroep vergt de moed om kwetsbaar te zijn. Als alle deelnemers met verantwoordelijkheid deelnemen aan de dialoog kan het echter veel waardevols opleveren.

We komen gedurende 7 bijeenkomsten bij elkaar in een vaste groep van maximaal 7 personen. Het spel kent geen hiërarchie. In de verschillende bijeenkomsten of rondes vervult ieder afwisselend een bepaalde taak.

Bij voldoende belangstelling (minimaal 4 deelnemers) start begin 2024 een groep in Ellecom. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, vul dan het formulier hieronder in.

Formulier filospellen

N.B. Alle velden met * moeten worden ingevuld.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: