Denkkracht.nl - filosofisch café

Filosofisch café

In een ongedwongen sfeer filosoferen met anderen.

1. Tijdens een filosofisch café onderzoeken we gezamenlijk een algemene of filosofische vraag. Dat wil zeggen een vraag waarop geen goed of fout antwoord mogelijk is. Je kunt er over van mening verschillen.

2. Het gaat om een onderwerp dat ons op dát moment bezighoudt.

3. Tijdens het gesprek gelden
de volgende gespreksregels:
- zeg wat je denkt
- wees concreet: formuleer bondig en helder
- stel vragen in plaats van te oordelen.
- probeer de ander te begrijpen (luisteren is een grote filosofische deugd!).

4. Er is
geen filosofische kennis nodig, alleen gezond verstand. En je moet enigszins geduld kunnen oefenen.

Echter: een filosofisch café biedt altijd een verrijkt inzicht !
Filosoferen verdiept je denken.

In het filosofisch café kunnen we diverse gespreksvormen gebruiken. Veel daarvan zijn afgeleid van het klassieke socratisch gesprek.


Denkkracht.nl organiseert maandelijks een filosofisch café in Doesburg.

Filosofisch café Doesburg

Filosofisch café Doesburg

We komen bij elkaar in:
Het Arsenaal Doesburg
- vergaderzaal 1e verdieping
Kloosterstraat 15
6981 CC Doesburg

Inloop vanaf 19.00.
19.15 We bepalen samen de onderzoeksvraag
± 19.30 Filosofisch gesprek
± 21.30 Einde gesprek

Voor wie wil: nazit met borrel.

Het is handig als je wat te schrijven meeneemt.

Data 2023-2024

Het Filosofisch café Doesburg vindt in principe plaats op de tweede donderdag van de maand.

De data zijn:
14 september 2023
12 oktober
woensdag 8 november
14 december

11 januari 2024
8 februari
14 maart
11 april
2 mei (1e donderdag)
13 juni (optie)

Deelname: € 13,50 per avond.N.B. Mocht deze activiteit vanwege te weinig deelname niet doorgaan, dan krijg je daarover bericht. Mocht je dan al betaald hebben via Ideal, dan storten we het geld direct terug.


Uptodate info

Bijzonderheden en aanmeld-opties worden een week vóór ieder filosofisch café doorgegeven via onze Nieuwsbrief. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief via het Contact-formulier.

Stacks Image 478Formulier Filosofisch café Doesburg

N.B. Alle velden met * moeten worden ingevuld.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: