Filosofisch café Zevenaar - info en aanmelden

Filosofisch café Zevenaar

een filosofisch café

1. Tijdens een filosofisch café onderzoeken we gezamenlijk een algemene of filosofische vraag. Dat wil zeggen een vraag waarop geen goed of fout antwoord mogelijk is. Je kunt er over van mening verschillen.

2. Het gaat om een onderwerp dat ons op dát moment bezighoudt.

3. Tijdens het gesprek gelden
de volgende gespreksregels:
- zeg wat je denkt
- wees concreet: formuleer bondig en helder
- stel vragen in plaats van te oordelen.
- probeer de ander te begrijpen (luisteren is een grote filosofische deugd!).

4. Er is
geen filosofische kennis nodig, alleen gezond verstand. En je moet enigszins geduld kunnen oefenen.

Echter: een filosofisch café biedt altijd een verrijkt inzicht !
Filosoferen verdiept je denken.

In het filosofisch café kunnen we diverse gespreksvormen gebruiken. Veel daarvan zijn afgeleid van het klassieke socratisch gesprek.

Filosofisch café Zevenaar

Het filosofisch café Zevenaar is een activiteit van Liemers Kunstwerk! samen met Denkkracht.nl.


Programma:
Vanaf 19.15 inloop.
19.30 Inleiding
± 19.40 Filosofisch gesprek
± 21.30 Einde gesprek

Het is handig als je wat te schrijven meeneemt.Lokatie:
Turmac Cultuurfabriek
Kerkstraat 27
6901 AA Zevenaar

Deelnemen:
Je moet je voor ieder filosofisch café apart aanmelden. Dat kan
via Liemers Kunstwerk! Kosten bedragen € 13,50 per keer.


N.B. Het filosofisch café gaat alleen door als de corona-maatregelen dat toelaten.


Data en thema's
Het filosofisch café vindt in principe plaats op de eerst donderdag van de maand.

Iedere avond kent een eigen thema:


Uptodate info

Bijzonderheden en aanmeld-opties worden een week vóór ieder filosofisch café doorgegeven via onze Nieuwsbrief. Als je op de hoogte gehouden wilt worden, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief.

Levenskunst

Zoals je wellicht weet, stond filosofie in de begindagen van de filosofie in Griekenland voor de zoektocht naar het goede leven. Hoe zorg je voor jezelf zodat je geluk ervaart en tegelijkertijd: wat kun je doen om de samenleving gelukkiger te maken?

Sinds een aantal decennia zijn deze vragen weer actueel geworden. Immers, we moeten het nu doen zonder regels van boven (van de kerk of de politieke zuilen). En ook 'de waarheid' is niet zonder meer te achterhalen. Dat biedt een hoop vrijheid. Tegelijkertijd kan te veel vrijheid ook bedreigend zijn. Want hoe weet je nu nog wat 'goed' is?

© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: