Gesprekken over jouw verlies, rouw, ziekte, levenseinde en levensvragen. Stilstaan bij jouw ervaring. Een spiritueel-filosofische benadering.

Ik voel me eenzaam
Ik zoek zin
Mijn einde nadert
Ik heb een ernstige ziekte
Ik worstel met mijn leven

Het kennismakingsgesprek is GRATIS!

Ik voel me eenzaam
Ik zoek zin
Mijn einde nadert
Ik heb een ernstige ziekte
Ik worstel met mijn leven

Het kennismakingsgesprek is GRATIS!

Levensvragen, zingeving en spiritualiteit

Levensvragen

'Levensvragen' is een ruim begrip, je kunt bijvoorbeeld denken aan vragen zoals:

 • Wat geeft mijn leven betekenis, zin?
 • Wat vind ik nu belangrijk?
 • Welke keuze moet ik maken?

Levensvragen zijn vragen over zingeving. Het zijn vragen die jou diepgaand bezig houden. Het gaat om essentiële kwesties die nu spelen of voor jou van groot belang zijn.

Als je ouder wordt, komen ook de 'Grote Levensvragen' meer in beeld.

 • Hoe heb ik geleefd?
 • Wat mag of kan ik nog verwachten?
 • Hoe ga ik om met het onvermijdelijke einde van mijn leven?

Vanuit een open houding ga ik graag met jou in gesprek over de betekenis van wat jou overkomt en bezighoudt. Centraal staat wat jij ervaart en voelt.

Op zoek naar wat voor jou van betekenis is

Gesprekken over zingeving betekenen: onderzoeken wat essentieel is, wat voor jou van wezenlijk belang is. Welke waarden zijn voor jou cruciaal?

Het gaat daarbij om wat je direct ervaart, voelt en denkt. Dan heb je het over de zin van het leven en spiritualiteit.

Als praktisch filosoof ben ik niet gebonden aan een religie of andere institutionele levensbeschouwing. Dat neemt niet weg dat ik open sta voor zaken die we niet zo maar kunnen analyseren of in woorden kunnen beschrijven. Misschien moeten we juist bij diepere levensvragen gebruik maken van poëzie, oude verhalen en niet-talige uitingsvormen (kunst, rituelen, e.d.). Daarbij kunnen ook inzichten vanuit de diverse tradities een weg wijzen. Denk aan de levenskunst op basis van de Oude Grieken, religieuze rituelen en tradities, en moderne filosofen.

Mogelijkheden:

Ik kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld:

 • denkgesprekken over levensvragen en zin
 • wijsgerig geestelijke begeleiding bij verlies en ziekte
 • het helpen schrijven van een (spirituele) autobiografie
 • het helpen bedenken van een passend ritueel
 • een gespreksgroep te organiseren
 • enzovoorts.

Aanbod: 5 persoonlijke gesprekken voor de prijs van 4 = 1 gratis

Ik raad een serie van 5 of meer denkgesprekken aan. Je gaat diep in op jouw kwestie, en ontdekt meerdere aspecten.

Helderheid, inzicht en rust

Denkgesprekken brengen helderheid, inzicht en rust !

Denkgesprekken verdiepen jouw zelfreflectie

Denkgesprekken zijn geschikt voor iedereen die zelf kan nadenken.

Het kennismakingsgesprek is GRATIS!

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat (weer) ruimte om te handelen


Maak een afspraak

N.B. Alle velden met * moeten worden ingevuld.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: