Zingeving bij verlies, rouw, ziekte, levenseinde en levensvragen. Een a-religieuze, filosofische benadering.

Ik voel me onzeker
Ik zoek zin
Mijn einde nadert
Ik heb een ernstige ziekte
Ik worstel met mijn leven

Het kennismakingsgesprek is GRATIS!

Ik voel me onzeker
Ik zoek zin
Mijn einde nadert
Ik heb een ernstige ziekte
Ik worstel met mijn leven

Het kennismakingsgesprek is GRATIS!

Zingeving en levensvragen

Vanuit een open houding ga ik graag met jou in gesprek over de betekenis van wat jou overkomt en bezig houdt.

Een filosofisch gesprek over zingeving betekent voor mij: samen onderzoeken wat essentieel is, wat voor jou van wezenlijk belang is. Welke waarden cruciaal zijn. Het gaat om wat je direct ervaart, voelt en denkt. Dan heb je het over de zin van het leven en spiritualiteit. Je zou me zo ook een 'wijsgerig geestelijk begeleider' kunnen noemen.

Inspiratiebronnen zijn voor mij onder andere de filosofische scholen in het oude Griekenland. Waar denkers zoals Socrates, Plato, Aristoteles en later de Stoïcijnen en andere scholen nadachten over wat het inhoudt om een goed leven te leiden (levenskunst = stervenskunst). Naderhand is die zoektocht in Europa overgenomen door de pastorale zorg vanuit het christendom. Nu is geestelijke begeleiding een mix van psychologische inzichten, religieuze rituelen en tradities en een moderne versie van de oude levenskunst door filosofen als Sartre en Foucault.

Op zoek naar wat voor jou van betekenis is

Als praktisch filosoof ben ik niet gebonden aan een religie of andere institutionele levensbeschouwing. Dat neemt niet weg dat ik open sta voor zaken die we niet zo maar kunnen analyseren of in woorden kunnen beschrijven. Misschien moeten we juist bij diepere levensvragen gebruik maken van poëzie, oude verhalen en niet-talige uitingsvormen (kunst, rituelen, e.d.).

Mogelijkheden:

Ik kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld:

  • wijsgerig geestelijke begeleiding bij verlies, rouw
  • denkgesprekken over levensvragen
  • het helpen schrijven van een (spirituele) autobiografie
  • het helpen bedenken van een passend ritueel
  • een gespreksgroep te organiseren
  • en dergelijke.

Aanbod: 5 persoonlijke gesprekken voor de prijs van 4 = 1 gratis

Wil jouw filosofisch onderzoek beklijven, dan raad ik een serie van 5 of meer denkgesprekken aan. Je kunt dan veel dieper op jouw kwestie ingaan, en meerdere kanten ontdekken.

De ervaring leert, dat de oorspronkelijke vraag na een gesprek verandert in een andere, meer aangescherpte en passende vraag. Door dit een aantal keren te doen, vergroot jij je inzicht. En je leert beter denken.

Helderheid, inzicht en rust

Denkgesprekken brengen helderheid, inzicht en rust !

Denkgesprekken verdiepen jouw zelfreflectie

Denkgesprekken zijn geschikt voor iedereen die zelf kan nadenken.

Het kennismakingsgesprek is GRATIS!

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat (weer) ruimte om te handelen


Maak een afspraak

N.B. Alle velden met * moeten worden ingevuld.

© Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: