Filosofie heeft pas zin,
als je zelf denkt.

Het krijgen van nieuwe inzichten is zeer bevredigend. Het maakt je als persoon rijker.

Neem regelmatig de tijd voor reflectie en bezinning. Je zult met meer bevrediging aan het werk zijn. Je staat met meer vertrouwen in het leven.

Ik vind het begeleiden van socratische gesprekken en dialogen het leukste dat er is. Ik stel graag verdiepende vragen over wat jou bezighoudt.

In een filosofisch gesprek onderzoek je - een-op-een of samen met een groep (bijvoorbeeld je team) - wat de waarden zijn die jij belangrijk vindt, wat de kern is waarvoor jij of jouw organisatie staat. Zo kun je doordachte keuzes maken. Een dialoog en een socratisch gesprek zijn vormen van filosofische gesprekken.

Kern van een filosofisch gesprek is altijd, dat je aan de hand van een concrete ervaring bekijkt wat de precieze beweegredenen of argumenten waren, waarom je in die ervaring op jouw manier hebt gehandeld.

Was het de enige manier, of zijn er andere mogelijkheden in vergelijkbare omstandigheden? Zijn je uitgangspunten de enig juiste?

Mogelijke opbrengsten na een filosofisch gesprek:
  • Een concreet gevolg van een filosofisch gesprek kan zijn, dat je (eindelijk) een beslissing durft te nemen in een moeilijke afweging. Denk aan conflicten op het werk of in je relatie.
  • Je hakt de knoop door en slaat een nieuwe richting in op je levenspad.
  • Misschien vind je eindelijk rust na een lange denkperiode over bepaalde levensvragen.
  • Als je met je team de kern van jullie werk hebt onderzocht, kan het samenwerken makkelijker verlopen.
  • Een visie die gedeeld wordt van de werkvloer tot de top, creëert een betere werksfeer en waarschijnlijk een beter bedrijfsresultaat.
  • Hoe duidelijker je jouw/jullie doel voor ogen hebt, hoe makkelijker het wordt om je strategie te bepalen.
  • Een geheel ander resultaat van een filosofisch gesprek kan zijn, dat je betere presentaties geeft. Immers, ook hier geldt, dat hoe beter jij weet hoe je over bepaalde kwesties denkt, hoe diepgaander je verhaal kan zijn. En hoe steviger jij een zaal kunt toespreken.

Motto


Persoonlijke groei door enige vorm van zelfreflectie


Denkkracht.nl =


verdiepen door vragen
grenzeloos denken
vrijuit spreken
wijzer worden


Wanneer


levensvraag
conflictsituatie
kruispunt in je leven

strategie
samenwerken
visie


Hoe


één op één
met een groep

socratisch gesprek
dialoog


Ook:


Filosofische Ontmoeting - bezoek een van de filosofische café's die ik organiseer.
Klik hier als je je wilt aanmelden voor de Infobrief. Onze Infobrief verschijnt niet vaker dan 1 x per maand. Het voordeel: je bent als eerste op de hoogte en kunt als eerste inschrijven op activiteiten.
© 2019 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update:

Actuele activiteiten

Stacks Image 171

drs. Peter Schmitz,
filosofisch consulent

Denkkracht.nl / Peter Schmitz is lid van de Vereniging Filosofische Praktijk en houdt zich aan haar gedragscode voor praktijkvoerende filosofen (hier in te zien).

Denkkracht.nl maakt ook deel uit van het
Steunpunt Levenskunst, een initiatief van La Scuola, academie voor levenskunst.

Voor tekst, beeld, web zie:

Steunpunt Communicatie