Met Denkkracht.nl onderzoek je persoonlijke en zakelijke dilemma's. Op het gebied van zingeving, levensvragen, ethiek op het werk, visie. Daarbij filosofische coaching.
Image
Image

Persoonlijk gesprek
Filosofische coaching
Wijsgerige geestelijke begeleiding
Moreel beraad
Socratisch gesprek
Visie-ontwikkeling

Filosoferen helpt!


Met Denkkracht.nl onderzoek je jouw vraag of dilemma. Dat kan zowel een persoonlijk, als zakelijk dilemma zijn.

In een of meer gesprekken ontrafelen we samen wat er speelt rond jouw dilemma. Al doende verdiepen we de kwestie. Welke waarden zijn in het geding? Welke belangen staan op het spel? Wat staat er te doen?

In alle gevallen maken we de beginvraag productief. Er ontstaat al doende ruimte voor concrete actie.

Als individu zoek je bijvoorbeeld na een groot verlies opnieuw zin of betekenis in je leven. Of je blijft malen over een te maken keuze, of andere knellende levensvragen.

Als organisatie zoek je bijvoorbeeld naar een gedeelde visie of missie. Of je wilt met elkaar op de werkvloer morele kwesties bespreekbaar maken.

portret Peter Schmitz

drs. Peter Schmitz,
praktisch filosoof


Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat er (weer) ruimte voor doelgericht handelen

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat er (weer) ruimte voor doelgericht handelen


October 2018

Friday, 19th

2018

October

{{ kalMoment(month).format('YYYY') }}
Vandaag
  • {{calendar.name | startCase}}
Calendar Key
Dag
Maand
Tijdstip
Activiteiten
Vandaag zijn er geen geplande activiteiten
    12:00 PM
{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('Do')}}
Activiteiten{{kalMoment(day.events[0][0].startDate.toJSDate()).format('D MMMM YYYY')}}
{{day.length}}


© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: