Denkkracht.nl begeleidt gesprekken over zingeving, levensvragen, visie, samenwerking. Specialist in diversiteit

Deze site wordt zaterdag 18 sep 2021 geupdate!

Deze site wordt zaterdag 18 sep 2021 geupdate!

Ik kan geen keuze maken
Ik heb moeite met het verlies van mijn partner, werk ...
Wat voor zin heeft het allemaal?
Ik zit vast, maar wil vooruit
Waar streven we naar?
Samenwerken verloopt moeizaam

Filosoferen helpt!

portret Peter Schmitz

drs. Peter Schmitz,
filosoof, gespreksleider

Denkkracht.nl begeleidt gesprekken over thema's als:

Zingeving - Levensvragen - Verlies-ervaringen

In een of meer gesprekken onderzoeken we samen de door jou gestelde vraag. Kun je die vraag zo benaderen dat er nieuwe perspectieven ontstaan? Of ontdek je een andere houding? Kortom, we maken jouw vraag productief.


In tijden van covid kunnen gesprekken prima online worden gevoerd, en persoonlijke gesprekken ook tijdens een wandeling in de bossen van Ellecom.

portret Peter Schmitz

drs. Peter Schmitz,
filosoof, gespreksleider

Denkkracht.nl begeleidt gesprekken over thema's als:

Zingeving - Levensvragen - Verlies-ervaringen

In een of meer gesprekken onderzoeken we samen de door jou gestelde vraag. Kun je die vraag zo benaderen dat er nieuwe perspectieven ontstaan? Of ontdek je een andere houding? Kortom, we maken jouw vraag productief.


In tijden van covid kunnen gesprekken prima online worden gevoerd, en persoonlijke gesprekken ook tijdens een wandeling in de bossen van Ellecom.

Bos bij Ellecom

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat er (weer) ruimte voor doelgericht handelen

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen
Duidelijk wordt wat echt van belang is
Zo ontstaat er (weer) ruimte voor doelgericht handelen

Maak een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking


Overzicht aanbod

Persoonlijk gesprek

In één-op-één-gesprekken onderzoeken we samen jouw persoonlijke dilemma's of vragen. Zoals:
- ik kom er niet uit, ik loop vast.
- is deze relatie nog goed voor mij?
- ik weet niet wat ik wil.
- Hoe ga ik om met verlies of mijn ziekte?

Een filosofisch gesprek helpt jou je gedachten te ordenen en je ideeën helder te krijgen. Daardoor openen zich nieuwe perspectieven.

Filosoferen in organisaties

De kunst van managen is om keuzes te maken die ook op de lange termijn standhouden. Dat betekent onder andere rekening houden met tendensen in de maatschappij.

Met een filosofisch gesprek scherp je de kernwaarden van een organisatie aan. Dat maakt duidelijk waar actie is vereist.

Open activiteiten

Denkkracht.nl organiseert verschillende open activiteiten, waar je het filosoferen kunt oefenen:

- Cursussen

- Gespreksgroepen levensvragen

- Filosofische café's

© 2021 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: