Denkkracht.nl begeleidt filosofische gesprekken over persoonlijke en zakelijke dilemma's

Waar staan wij voor?
Welke kant moeten we op?
Welke veranderingen zijn nodig?
Wat is de kern van de zaak?

Filosoferen helpt!

Denkkracht.nl begeleidt filosofische gesprekken over persoonlijke en zakelijke dilemma's. Dat zijn bijvoorbeeld ethische kwesties, levensvragen, vragen over de toekomst, keuzes die gemaakt moeten worden, enzovoorts. Kortom, het gaat om zingeving.

Filosofische gesprekken hebben als doel om vastgeroeste denkpatronen te doorbreken.
Twijfel wordt vruchtbaar gemaakt.

portret Peter Schmitz

drs. Peter Schmitz,
filosoof, gespreksleider

Met Denkkracht.nl stel je de juiste vragen.
Duidelijk wordt wat echt van belang is.
Zo ontstaat er (weer) ruimte voor doelgericht handelen.

Persoonlijk gesprek

In één-op-één-gesprekken onderzoeken we samen jouw persoonlijke dilemma's of vragen.

Een filosofisch gesprek helpt jou je gedachten te ordenen en je ideeën helder te krijgen. Daardoor openen zich nieuwe perspectieven.

Filosoferen in organisaties

De kunst van managen is om keuzes te maken die ook op de lange termijn standhouden. Dat betekent onder andere rekening houden met tendensen in de maatschappij.

Met een filosofisch gesprek scherp je de kernwaarden van een organisatie aan. Dat maakt duidelijk waar actie is vereist.

Open activiteiten

Denkkracht.nl organiseert verschillende open activiteiten, waar je het filosoferen kunt oefenen:

- Cursussen

- Gespreksgroepen levensvragen

- Filosofische café's

Image
© 2020 Denkkracht.nl / drs. Peter Schmitz / Laatste update: